O spoločnosti / úvod

Spoločnosť FUNDS MANAGERS, a.s. bola založená v marci 2006 za účelom poskytovania služieb v oblasti Private equity.

Jedná sa o mladú a rýchlo sa rozvíjajúcu spoločnosť, ktorá sa zameriava na rozvoj malého a stredného podnikania hlavne v počiatočných štádiách.

Spoločnosť poskytuje najmä tieto služby:

  • Investovanie rizikového kapitálu
  • Poradenstvo v oblasti manažmentu a rozhodovania
  • Rozvoj podnikania

Sme schopní financovať podnikateľské projekty v rozsahu maximálne 331 939 € na jeden projekt, pričom kladieme dôraz najmä na projekty novo vznikajúcich spoločností, a spoločností v počiatočnom štádiu rozvoja. Takisto sa ale nebránime investíciám do rozvoja už zabehnutých firiem.